İstanbul Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSÇOK)


İstanbul Üniversitesi Çocuk Koruma Araştırma ve Uygulama Merkezi bilimsel çalışmaların geliştirilmesine uygun ortam oluşturulması, çocuk istismarı ve ihmaline yönelik korunmaya multidisipliner yaklaşım gerçekleştirlmesi, çocuk hakları savunuculuğunun daha etkin ve sürdürülebilir nitelikte yapılabilmesi amacı ile 15.05.2018 tarih ve 30416 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile kurulmuştur.


Misyon

Sağlıklı bir toplum için sağlıklı bir neslin yetiştirilmesi gerekir.
Sağlıklı nesiller ise her türlü istismardan uzak çocukların ve gençlerin yetiştirilmesi ile mümkündür.
Merkezimizde öncelikle cinsel, fiziksel istismara maruz kalan ve ihmal edilen çocuklar değerlendirilmekte, çocuklara ve ailelere gerekli tıbbi, sosyal ve psikolojik destek verilmektedir.
İstismara uğrayan çocuklarımızın rehabilitasyon ve adaptasyon ile ilgili çalışmalar amaçlanmaktadır Merkezimiz, bu süreçte çocukların tedavilerinin yapılması ve geçirdikleri ruhsal travmanın düzeltilmesinde kendi bünyesinde farklı birçok alanda uzman kadrosu ile hizmet vermektedir.


Vizyon
Merkezimize;
Çocuk istismarı ve ihmalini önlemek amacıyla ortak bir dil üzerinden yola çıkarak, farklı anabilim dalları ile beraber çalışmayı,
İstismara uğrayan çocukların tedavi sürecindeki izlenimlerinin yapılmasını,
Yaşadıkları travmaların üstesinden gelmelerine yardımcı olmayı,
Kaliteli yaşam alanları yaratmak için gereğinin yapılması doğrultusunda başvurularda bulunmayı ve topluma sağlıklı bireyler kazandırmayı
Çocukların istismar ve ihmalden korunması için devlete bağlı kuruluşlar ve sivil toplum kurumları ile işbirliği yaparak projeleri hayata geçirmeyi hedeflemektedir
Kadın ve gençler nasıl ki, toplumun dinamikleri ise çocuklar da aynıdır. Nitekim sağlıklı bir toplum ancak sağlıklı bir neslin yetiştirilmesi ile mümkündür.
Merkezimizde öncelikle cinsel, fiziksel istismara maruz kalan ve ihmale uğrayan çocuklar değerlendirilmekte, çocuklara ve ailelere gerekli sosyal, psikolojik destek verilmektedir.
İstismara uğrayan çocuklarımızın rehabilitasyon ve adaptasyon ile ilgili çalışmaları amaçlayan merkezimiz, bu süreçte çocukların tedavilerini ve geçirdikleri ruhsal travmaları atlatmak için kendi bünyesindeki farklı bir çok alanda uzman kadrosuyla bu hizmeti vermektedir.

Merkezimiz; ✔Çocuk istismarı ve ihmalini önlemek amacıyla ortak bir dil üzerinden yola çıkarak, merkezimiz tarafından farklı anabilim dalları ile beraber çalışmayı
✔İstismara uğrayan ya da istismar şüphesi olan vakaların kesin yargıya varılmadan önce, merkezimiz tarafından hastaların tanısının ve tedavisinin yapılmasını
✔İstismara uğrayan çocukların tedavi sürecindeki izlenimlerine devam edilmesi, yaşadıkları travmaların üstesinden gelmelerine yardımcı olunması, kaliteli yaşam alanları yaratmak için gereğinin yapılması doğrultusunda başvurularda bulunulması ve topluma sağlıklı bireyler kazandırılmasını
✔Çocukların istismar ve ihmalden korunması için devlete bağlı kuruluşlar ve sivil toplum kurumları ile birlikte işbirliği yaparak projeleri hayata geçirmesini, amaçlayan İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı resmi bir kuruluştur.