3 Haziran 2021

Özyeğin Üniversitesi Disiplinlerarası Çocuk Hakları Çalışmaları Araştırma Laboratuvarı

Dünyada olduğu gibi Ülkemizde de dönüştürülmesi en zor alanlardan biri olan, çocukların hak temelli korunması araştırma laboratuvarının öncelikli çalışma alanı olacaktır.