ortaklık metni indir

11 Kasım 2020

Ortaklık Metni

Ağ’ın adı Akademide Çocuk Hakları Ağı, kısaltması AÇHA; İngilizce adı Child Rights Network in Academia, kısaltması CRNA’dır.