akademide çocuk hakları

3 Haziran 2021

Özyeğin Üniversitesi Disiplinlerarası Çocuk Hakları Çalışmaları Araştırma Laboratuvarı

Dünyada olduğu gibi Ülkemizde de dönüştürülmesi en zor alanlardan biri olan, çocukların hak temelli korunması araştırma laboratuvarının öncelikli çalışma alanı olacaktır.
11 Kasım 2020

Yürütme Kurulu

Ekip Üyelerimiz ve Görev Dağılımları
11 Kasım 2020

Akademide Çocuk Hakları Raporu – 2018

Raporu İndir - 2018 - Sevgi USTA
11 Kasım 2020

Ortaklık Metni

Ağ’ın adı Akademide Çocuk Hakları Ağı, kısaltması AÇHA; İngilizce adı Child Rights Network in Academia, kısaltması CRNA’dır.
11 Kasım 2020

Biz Kimiz?

Maltepe Üniversitesi Sokakta Yaşayan ve Çalıştırılan Çocuklar İçin Uygulama ve Araştırma Merkezi