Yürütme Kurulu

  • Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi
  • İstanbul Üniversitesi Çocuk Koruma, Uygulama ve Araştırma Merkezi
  • Özyeğin Üniversitesi Disiplinlerarası Çocuk Hakları Araştırma Laboratuvarı