Akademide Çocuk Hakları Ağı, 29 Kasım 2019 tarihinde kurulmuştur. Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi, Bilkent Üniversitesi Uluslararası Çocuk Merkezi, Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Merkezi, Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi,  İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi, İstanbul Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi, Maltepe Üniversitesi Sokakta Yaşayan ve Çalıştırılan Çocuklar İçin Uygulama ve Araştırma Merkezi, Özyeğin Üniversitesi Disiplinlerarası Çocuk Hakları Çalışmaları ve Sabancı Üniversitesi Eğitim Reformu Girişimi temsilcilerinin katılımı ile çalışmalarına başlamıştır.

Ağ, çocuk hakları alanında, akademide eğitim/öğretimde müfredat çalışmaları, alanda niteliksel bilimsel bilgi üretiminin arttırılması, ulusal ve uluslararası araştırma faaliyetleri ile yasa koyucu ve karar alıcıların bu alanda üretilen bilimsel bilgilerden yararlanabilmelerinin kolaylaştırılması yoluyla uygulama alanında faaliyetlerde bulunmaktadır. Bu faaliyetlerin yanında, çocuk haklarına ilişkin bilgi ve araştırmalar ile çocuk hakları alanında yapılan çalışmaların ülke çapında yaygınlaştırılmasına da katkıda bulunmaktadır.

Ağ çalışmaları, Raoul Wallenberg İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk Enstitüsü Türkiye Programı ve Research World İstanbul tarafından desteklenmektedir.