20 Kasım Dünya Çocuk Günü

World Children’s Day was first established in 1954 as Universal Children’s Day and is celebrated on 20 November each year to promote international togetherness, awareness among children worldwide, and improving children’s welfare.

Dünya çocuk günü ilk olarak 1954’te Evrensel çocuk Günü olarak kuruldu ve her yıl 20 Kasım’da uluslararası birlikteliği, dünya çapındaki çocuklar arasında farkındalığı teşvik etmek ve çocukların refahını artırmak için kutlanıyor.