11 Kasım 2020

Yürütme Kurulu

Ekip Üyelerimiz ve Görev Dağılımları
11 Kasım 2020

Ortaklık Metni

Ağ’ın adı Akademide Çocuk Hakları Ağı, kısaltması AÇHA; İngilizce adı Child Rights Network in Academia, kısaltması CRNA’dır.
11 Kasım 2020

Biz Kimiz?

Maltepe Üniversitesi Sokakta Yaşayan ve Çalıştırılan Çocuklar İçin Uygulama ve Araştırma Merkezi
11 Kasım 2020

Proje ve Faaliyetler

Yürümekte olan Faaliyet: Akademide Çocuk Hakları Raporu II (2020) Yürümekte olan proje: Yerel Yönetimlerde Çocuk Ve Çocukluk Algısı