"Çocuk kendi özerkliği ve özgünlüğü içinde gelişmekte olan bir bireydir."

Misyon

Çocuk haklarının farklı alanlarında çalışan akademisyenler ve/veya akademik birimler arasında eğitim/öğretim, araştırma ve uygulamada çocuk hak temelli anlayışın yerleştirilmesindeki sorumluluğunu yerine getirecek bir zemin oluşturulmasına katkıda bulunmaktır.

Çalışma İlkeleri ve Etik Kodlar

  • Her koşulda öncelikli olan çocuğun iyi olma hali ve buna bağlı olan- çocuk yararının önceliği, yaşam ve gelişme hakkının korunması, grup ve birey olarak çocuklara karşı her türlü ayırımcılık yasağı, çocuğun katılımı- ilkelerdir.
  • Toplumsal normların kabulünden çok eleştirel bakış önceliklidir.
  • Tüm çalışmalarda yaş, cinsiyet, ırk, engellilik, cinsel yönelim, inanç, sınıf, cinsel kimlik ayrımı gözetmeyen eşitlikçi yaklaşım esastır.
  • Her türlü söylem ve yayında çocukların korunması ve hak temelli yaklaşım gözetilir.
  • AÇHA’nın amacı büyümek değil, ilgili temel yapıların katılımını ve işbirliğini sağlamaktır.
  • Çocuk haklarının hayata geçirilmesi toplumun ortak sorumluluğundadır, birlikte hareket etmek önceliklidir
  • Bilgi ve kaynak üretiminin amacı paylaşmaktır.
  • Karar alma mekanizması, katılım esaslı yapısı, esnek çalışma metotları, ayrımcılıktan uzak tavır ve tutumlar etik değerleri oluşturmaktadır.